Privacy- en cookieverklaring 

Vanuit Marktleiderschap B.V. ondersteunen wij ondernemers met hun transformatie naar marktleiderschap. Hiertoe bieden wij diverse (digitale) producten en diensten, trainingen, coaching, advies en consultancy. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we u graag uit wat dit betekent voor de omgang met uw persoonlijke informatie.

16 april 2024, versie 1.0 


Digitale product- en dienstverlening 

Via ons platform (https://marktleiderschap.nl/) bieden wij diverse (digitale) producten aan zoals e-learnings, interactieve sessies, een community, kennisdeling en informatie. Om toegang te krijgen tot het platform dient u een (betaald) account aan te maken. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), betaalgegevens (betaalwijze, bankgegevens en rekeningnummer), informatie over u en uw onderneming (optioneel), zakelijke gegevens (btw-nummer en KvK-nummer, optioneel), accountgegevens (gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord) en informatie over gekozen producten en diensten. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie om u toegang te geven tot het platform en de geselecteerde product- en dienstverlening en daarmee uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u hebben gesloten.

Wij bewaren uw naam, adresgegevens, contactgegevens, betaalgegevens, zakelijke gegevens en informatie over gekozen producten en diensten zeven jaar vanwege onze fiscale bewaarplicht. Uw accountgegevens bewaren wij totdat deze niet meer relevant zijn.


Vragenlijsten, onderzoeken & enquêtes 

Via ons platform kunt u deelnemen aan verschillende onderzoeken, enquêtes of vragenlijsten. Wanneer u dit doet, gebruiken wij uw (organisatie)naam, contactgegevens en de informatie die u via uw antwoorden verstrekt. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie op basis van uw toestemming. Mocht u op enig moment uw toestemming willen intrekken dan kunt u dit doen door per e-mail contact met ons op te nemen. Wij kunnen resultaten van vragenlijsten, onderzoeken of enquêtes anoniem publiceren.

We bewaren de persoonlijke informatie die wij via vragenlijsten, onderzoeken of enquêtes hebben zolang deze relevant zijn of u uw toestemming intrekt.  


Groepssessies & Bijeenkomsten 

Wij organiseren trainingen, masterclasses en bijeenkomsten, zowel digitaal als fysiek. U kunt zich voor een groepssessie of bijeenkomst aanmelden via het platform. In dat geval verwerken wij uw accountgegevens, contactgegevens, informatie over uw aan- en afwezigheid en eventuele opmerkingen of wensen (zoals dieetvoorkeuren).

Wij gebruiken deze gegevens om u relevante informatie over de groepssessie of bijeenkomst toe te sturen, te factureren, voor onze administratie en/of om catering te verzorgen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie ter voorbereiding op en uitvoering van de overeenkomst die we met u aangaan.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie totdat de administratie en communicatie rondom de groepssessie of bijeenkomst zijn afgerond en/of gedurende de bewaartermijn van uw account (zie hierboven). Fiscaalrelevante gegevens bewaren wij zeven jaar.

Coaching, Advies & Consultancy 

Individuele ondernemers ondersteunen wij graag met coaching, advies of consultancy. Dit kan zowel digitaal als fysiek. Wij hebben hiervoor in ieder geval uw naam, adresgegevens, contactgegevens en betaalgegevens nodig. Daarnaast kunnen wij aantekeningen maken van gesprekken die we met u voeren en kunt u aanvullende informatie met ons delen waardoor we u nog beter kunnen ondersteunen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om u te helpen om marktleider te worden en ter uitvoering van de overeenkomst die we hiertoe met u hebben gesloten.


Wij bewaren de bovengenoemde persoonlijke informatie tot maximaal één jaar nadat onze coaching, advies of consultancy is geëindigd. Fiscaalrelevante gegevens bewaren wij zeven jaar.


Reviews

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van onze product- of dienstverlening dan kunnen wij u vragen om hierover een review achter te laten. Wij vragen u dit op basis van ons gerechtvaardigd belang. Mocht u een review verstrekken, dan gebruiken wij uw (organisatie)naam, contactgegevens, tijdstip van de review, informatie over de afgenomen producten en diensten en de inhoud van uw review. Op basis van uw toestemming kunnen wij uw review ook publiceren. U bepaalt zelf of dit anoniem gebeurt of dat wij hierbij uw (organisatie)naam mogen publiceren. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door per e-mail contact met ons op te nemen. Wij bewaren uw review zolang deze voor onze product- en dienstverlening relevant is.

Inspiratiemail 

Via ons platform kunt u zich (gratis) aanmelden voor onze inspiratiemail. Met onze inspiratiemail houden we u op de hoogte van interessante ontwikkelingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Voor toezending van onze inspiratiemail kunnen wij, als u hiervoor toestemming heeft gegeven, uw naam, e-mailadres, tijdstip waarop een nieuwsbrief wordt geopend en de links waarop u in de inspiratiemail heeft geklikt gebruiken. Wij bewaren uw naam en e-mailadres voor toezending van onze inspiratiemail totdat u zich hiervoor afmeldt via de link onderaan een van de inspiratiemails. De statistieken over het openen en klikken in de inspiratiemail bewaren wij in geanonimiseerde vorm.

Documenten met tips 

Via social media en ons platform bieden wij regelmatig documenten aan met interessante tips. Voor het verkrijgen van deze documenten kan het nodig zijn om uw (organisatie)naam en e-mailadres op te geven. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie voor toezending van het document, op basis van uw toestemming. Op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunnen we uw persoonlijke informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen om te verifiëren of u vragen heeft over het document en/of interesse heeft om verder met elkaar in contact hierover te komen. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dat altijd bij een eerste contact aangeven. Wij bewaren uw persoonlijke informatie totdat deze niet meer relevant is voor contact over het document..

Contact 

Wanneer u met ons in contact wenst te komen, dan kunt u dit doen via het contactformulier op ons platform, via social media, via e-mail, per post of telefonisch. In dat geval verwerken wij uw (organisatie)naam, contactgegevens en de inhoud van uw bericht. Wij gebruiken deze gegevens om het door u gewenste contact te voeren. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en/of het gewenste gevoerde contact.

Sollicitaties 

Mocht u interesse hebben om bij ons te komen werken, dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet. In dat geval kunnen wij uw naam, adres- en contactgegevens, motivatie, CV en overige informatie die u met ons deelt verwerken.  

Voor sommige sollicitaties voeren wij een social media of internet check uit. Dit houdt in dat we de naam van een sollicitant via Google en LinkedIn opzoeken. Hierbij kijken we alleen naar de openbaar toegankelijke informatie. Er zal niet worden gevraagd om een connectie met ons te maken of om afgeschermde informatie open te stellen. Eventuele bevindingen van deze check kunnen we tijdens het sollicitatieproces met u bespreken.

Wij gebruiken de bovengenoemde persoonlijke informatie om uw sollicitatie in behandeling te nemen, onkosten te vergoeden, ter voorbereiding op de eventuele overeenkomst die we met u aangaan en in het kader van ons gerechtvaardigd belang.

Wij bewaren de gegevens die we hebben verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure tot uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wanneer we u niet aannemen maar wel graag uw profiel behouden voor toekomstige vacatures, kunnen we uw sollicitatiegegevens op basis van uw toestemming gedurende één jaar bewaren.

Leveranciers 

Wij kunnen de (organisatie)naam, adres- en contactgegevens, bankrekeningnummers en andere gegevens gebruiken van de bij leveranciers werkzame of aan leveranciers verbonden personen.

Wij gebruiken deze persoonlijke informatie voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, voor accountantscontrole en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wij doen dit op basis van de overeenkomst die we met de leverancier hebben, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van ons gerechtvaardigde belang om een goede bedrijfsvoering te kunnen voeren.

De persoonlijke informatie van contactpersonen bij leveranciers wordt uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld verwijderd, tenzij wij de persoonlijke informatie langer moeten bewaren ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht (zoals fiscale bewaarplichten) of de contractrelatie langer voortduurt.

Cookies 

Op ons platform maken wij gebruik van cookies om ons platform te laten functioneren (noodzakelijke cookies), om inzicht te krijgen in het gebruik ervan (analytische cookies) en om uw surfgedrag te volgen en u gepersonaliseerde advertenties over verschillende kanalen te tonen (tracking cookies). De door ons gebruikte cookies kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • IP-adres;
 • Cookie ID;
 • Website- en klikgedrag;
 • Referrer-URL.


CookiesDerden 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met derde partijen. Zo kunnen wij uw persoonlijke informatie verstrekken aan derden wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan:

 • ICT-dienstverleners: Deze partijen helpen ons met het versturen van onze nieuwsbrief, beheren van onze administratie, plaatsen van cookies en het hosten en beheren van ons platform en de betaalpagina. Als het nodig is om ons te ondersteunen kunnen onze ICT-dienstverleners toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie. We hebben afspraken met hen gemaakt over de zorgvuldige omgang daarmee.
 • Betaaldienstverleners: Wij gebruiken Mollie om betalingen via het platform te ontvangen en te verwerken. Mollie B.V. ontvangt hiervoor uw betaalgegevens, IP-adres, browserinformatie, apparaattype en in sommige gevallen ook uw naam, adres- en contactgegevens. Mollie B.V. bepaalt zelf hoe ze met uw persoonlijke informatie omgaat. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Mollie.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook aan derden verstrekken wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (zoals aan de Belastingdienst in het kader van onze fiscale administratie).

Social media buttons 

Via de social media buttons kunt u onze social media pagina’s bekijken. Wij gebruiken de volgende social media buttons:

De bovenstaande social media partijen bepalen zelf hoe ze omgaan met uw persoonlijke informatie wanneer u op de button klikt en/of onze social media pagina bezoekt. Klik op de links voor meer informatie.

Internationale doorgifte 

Het kan voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij geven uw persoonlijke informatie alleen door aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau zoals wanneer een adequaatheidsbesluit geldt, wanneer de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (SSCs) van toepassing zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Uw persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten terecht komen door de cookies, advertentie- en officetools die we gebruiken:

 • Microsoft Office 365 (de SCCs maken een onderdeel uit van de gemaakte afspraken en Microsoft heeft een Data Privacy Framework (DPF)-certificaat).
 • Zoom (voor online vergaderingen, Zoom Video Communications, Inc. heeft een DPF-certificaat).  
 • ActiveCampaign (voor nieuwsbrieven waarvoor gebruik wordt gemaakt van Facebook. Facebook heeft een DPF-certificaat).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonlijke informatie te beperken. Hiertoe treffen wij onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

Alleen noodzakelijke personen hebben toegang hebben tot uw persoonlijke informatie;

Met partijen die ten behoeve van Marktleiderschap B.V. persoonlijke informatie verwerken zijn afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang daarmee;

Onze systemen zijn beveiligd met logische toegangscontrole en wachtwoorden;

Onze netwerkverbindingen zijn beveiligd via Transport Layer Security (TLS) technologie;

Wij slaan uw wachtwoord alleen gehasht op waardoor wij deze niet kunnen lezen maar we het wel kunnen herkennen als u het juiste wachtwoord invoert;

Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en, indien nodig, geüpdatet.

Privacy rechten

Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonlijke informatie.  
 • Recht op rectificatie: U kunt ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie te corrigeren of aan te vullen.  
 • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken om (een gedeelte van) uw persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt ons verzoeken om de persoonlijke informatie die wij van u verwerken aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.  
 • Recht op beperking: U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie niet langer verder te verwerken dan deze alleen maar opgeslagen te hebben.  
 • Recht om toestemming in te trekken: U kunt toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke informatie op ieder gewenst moment intrekken.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie.   

U kunt uw rechten op ieder moment gebruiken. Mocht u gebruik willen maken van een van deze rechten, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via contact@marktleiderschap.nl of 030-4010423.     

Wijzigingen 

Het kan zijn dat wij ons platform of de omgang met uw persoonlijke informatie veranderen. In dat geval veranderen wij ook deze privacy- en cookieverklaring. Wij adviseren u daarom om op de datum te letten en regelmatig te kijken of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om belangrijke wijzigingen aan u door te geven.

Vragen en klachten  

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de omgang met uw persoonlijke informatie. U kunt in dat geval contact met ons opnemen via contact@marktleiderschap.nl of 030-4010423. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsinformatie 

Marktleiderschap B.V., Rijnzate 12, 3454 PV, De Meern, Nederland

KvK-nummer: 92307922